ЗВІТ ПРО ПОТОЧНІ РЕЗУЛЬТАТИ : Новини компанії

23 Грудня 2014

Київ, Україна – 23 грудня 2014 року – Укрпродукт Груп Лімітед (“Укрпродукт” або “Група”) (AIM: UKR), один із провідних українських виробників та дистриб’юторів брендованої молочної продукції та напоїв (квасу), сьогодні оголошує звіт про поточні результати у зв`язку із близьким закінченням фінансового року. Очікується, що повні фінансові результати будуть опубліковані в квітні 2015 року.
Нестабільна політична та економічна ситуація в Україні була джерелом викликів для бізнесу Укрпродукт Груп. Найбільш впливовими макроекономічними факторами залишалися подальша девальвація гривні, зростання інфляції і скорочення споживання на внутрішньому ринку.
На молочному ринку заборона на експорт до Росії призвела до надлишку твердого сиру на внутрішньому ринку, що в свою чергу призвело до зменшення цін на сире молоко і збільшення його наявності в літній період. Проте на щорічній основі середні ціни на сире молоко в 2014 році збільшилися приблизно на 8% у порівнянні із минулим роком, що в поєднанні зі збільшенням вартості імпортної сировини і енергетичних ресурсів чинило подальший тиск на собівартість.
ПРОДАЖІ БРЕНДОВАНОЇ МОЛОЧНОЇ ПРОДУКЦІЇ були ускладнені ринковою ситуацією і обмеженою покупною спроможністю населення, а також вимушеним підняттям відпускних цін у зв’язку із підвищенням собівартості. Таким чином очікується, що продажі брендованої продукції будуть нижчими за попередній рік, при цьому категорії фасованого масла та твердого сиру найбільше зазнають негативного впливу. Позитивним є те, що підняття відпускних цін призвело до поліпшення рентабельності а отже очікується, що валовий прибуток в цій категорії покаже зростання, виражене двозначним числом.
У сегменті вершкового масла Компанія побачили зниження обсягів реалізації та виручки, проте прибутковість значно покращилася. Загальний ринок спредів в Україні показав зростання в результаті того, що споживачі змінили свої уподобання з традиційного вершкового масла на більш доступний замінник. Таким чином, категорія спредів Укрпродукту за очікуваннями покаже збільшення виручки у порівнянні із попереднім роком, однак рентабельність знизиться. Плавлений сир показав зниження виручки при поліпшенні рентабельності, в результаті чого валовий прибуток очікується трохи вище попереднього року. Продажі твердого сиру найбільш постраждали від обмежень на експорт до Росії і локального демпінгу продукту і, як наслідок у річному численні покажуть скорочення.
Девальвація гривні сприяла підвищенню уваги до експортних продажів як брендованої продукції, так і сухого знежиреного молока, в результаті чого очікується, що експортна виручка значно поліпшиться у річному численні. Проте сприятливий тренд в сегменті сухого знежиреного молока, який значною мірою сприяв прибуткам Групи у першому півріччі, обірвався наприкінці 2014 року, що змусило Групу шукати нові можливості для використання молочного білка, а також розміщувати замовлення сторонніх виробників на власних модернізованих потужностях сушки. Однак на щорічній основі цей сегмент, як очікується, покаже суттєве зростання обсягу продажів на 62%  і більш ніж в три рази зростання валового прибутку.
НАПОЇ – продажам Квасу сприяв посилений фокус команд маркетингу та продажів, так за очікуваннями виручка від них виросте на 12% у порівнянні із минулим роком, незважаючи на труднощі із продажами в Криму, який історично забезпечував значну частину літніх продажів квасу. Валовий прибуток за очікуваннями буде на рівні минулого року, незважаючи на зростання продажів, через ріст собівартості особливо цукру та енергоносіїв.
ПОСЛУГИ ТРЕТІМ ОСОБАМ (ДИСТРИБУЦІЯ ТА ВИРОБНИЦТВО) розвивалися із фокусом на поліпшенні якості бізнесу та підвищенні рентабельності, а отже продукти, що коммодитизувалися та призводили до заморожування готівкових коштів, були виключені. До того ж Компанія підвищила ефективність використання власних виробничих потужностей завдяки розміщенню замовлень третіх осіб на виробництво сухого знежиреного молока. В результаті виручка від послуг виробництва та дистрибуції для третіх осіб та відповідний валовий прибуток за очікуваннями зростуть.
ФІНАНСИ – В цілому Компанія очікує суттєвий приріст EBITDA та операційного прибутку за повний 2014 рік у порівнянні із попереднім роком. До того ж операційний грошовий потік, значно покращився протягом року. Нажаль, значна девальвація гривні нівелювала таке операційне поліпшення через від`ємні курсові різниці. Ефект обмінного курсу призвів до того, що за повний фінансовий 2014 рік Компанія покаже збитки.
Укрпродукт успішно поновив свої кредитні лінії для поповнення оборотного капіталу та користувався подальшою підтримкою Європейського банку реконструкції та розвитку («ЄБРР»), який провів реструктуризацію погашення кредиту з урахуванням істотної девальвації гривні. Обсяг готівки Групи і банківські кредити Групи є достатніми для задоволення поточних боргових зобов`язань в короткостроковій і середньостроковій перспективі.
В тому що стосується операційної діяльності другий етап проекту модернізації з Європейським банком реконструкції та розвитку наразі завершується. Водночас Компанія продовжує бачити позитивний ефект від першого етапу проекту, який став ще більш актуальним з огляду на зростання цін на енергоносії. До того ж Компанія відкоригувала свою бізнес-модель, включаючи зміни у структурі продажів і логістики. Це виявилося успішним і призвело до поліпшення операційної ефективності. Фінансові результати цих ініціатив вже проявили себе.
Компанія також зміцнила свою команду керівництва, призначивши пана Максима Кучко на посаду директора стратегії та маркетингу у жовтні 2014 р. До цього Пан Кучко працював у Danone (Україна), де він обіймав керівні маркетингові позиції. Пан Кучко застосовує свої 15 років успішного досвіду для перепланування та реалізації маркетингової стратегії Компанії та загального зміцнення бренду Укрпродукт.
Перспективи – Зважаючи на нестабільну обстановку в частині Східної України і Криму, Укрпродукт прагне відновити обсяги продажів завдяки врегулюванню регіональної спрямованості. Компанія інвестувала в комплексну програму просування, розпочату восени 2014 року для свого флагманського бренду «Наша молочник». Ці ініціативи позитивно відбиваються на тенденціях продажів в останньому кварталі і будуть надалі розвиватися в майбутньому. Крім того Група оптимізувала свою продуктову пропозицію, щоб краще відповідати поточним вимогам ринку. Нарешті, всі ці зусилля підкріплюються подальшим поліпшенням продуктивності.

Copyright © 2016 Укрпродукт Груп © Дизайн - студія Artograph © Програмування - ABCportal.Com