УКРПРОДУКТ ОГОЛОШУЄ НЕАУДОВАНІ ПРОМІЖНІ РЕЗУЛЬТАТИ ЗА ШІСТЬ МІСЯЦІВ, ЩО ЗАВЕРШИЛИСЯ 30 ЧЕРВНЯ 2015 РОКУ: Новини компанії

30 Вересня 2015

Київ, Україна – 30 вересня 2015 року – Укрпродукт Груп Лімітед (надалі “Укрпродукт” або “Група”) (тікер AIM: UKR), один із провідних виробників і дистриб`юторів  фірмової молочної продукції та напоїв (квасу), сьогодні оголошує свої проміжні неаудовані консолідовані фінансові результати за МСФО за шусть місяців, що завершилися 30 червня 2015 року.

КЛЮЧОВІ ПОКАЗНИКИ

(Цифри у дужках наведені за шість місяців, що завершилися 30 червня 2014 року, коли курс обміну гривні до фунта стерлінгів становив 16,99 у порівнянні із 32,41 грн./фунт в цьому звітному періоді.

 

  • Загальна виручка знизилася на 43% у порівнянні із минулим роком до 9,8 млн. фунтів стерлінгів (17,2 млн. фунтів стерлінгів), проте у гривневому еквіваленті виручка від продажів виросла  на 7,7%
  • Валова маржа знизилася до 11.5% (22.7%), що призвело до зниження валового прибутку на 71,3% до 1,1 млн. фунтів стерлінгів (3,9 млн. фунтів стерлінгів), що у гривневому еквіваленті виразилося у зниженні на 45,1%
  • Виручка у сегменті фірмової молочної продукції знизилася на 44% у порівнянні із минулим роком до 6,3 млн. фунтів стерлінгів  (11,3 млн. фунтів стерлінгів), а валовий прибуток знизився на 72% у порівнянні із минулим роком до 0,6 млн. фунтів стерлінгів (2,1 млн. фунтів стерлінгів)
  • У сегменті квасу виручка знизилася на 37% у порівнянні із минулим роком до 0,5 млн. фунтів стерлінгів  (0,7 млн. фунтів стерлінгів), а валовий прибуток знизився на 38% у порівнянні з минулим роком
  • Виручка від продажів сухого знежиреного молока (СЗМ) знизилася на 48% до 2,4 млн. фунтів стерлінгів (4,7 млн. фунтів стерлінгів), а валовий прибуток знизився до 0,2 млн. фунтів стерлінгів (1,3 млн. фунтів стерлінгів)
  • EBITDA впала до 66 тис. фунтів стерлінгів (1,8 млн. фунтів стерлінгів)
  • Операційний збиток становив 221 тис. фунтів стерлінгів (прибуток 1,3 млн. фунтів стерлінгів)
  • Негативний вплив курсових різниць становив 0,5 млн. фунтів стерлінгів (2,8 млн. фунтів стерлінгів)
  • Залишок грошових коштів станом на 30 червня 2015 року становив 50 тис. фунтів стерлінгів (0,4 млн. фунтів стерлінгів).

 


ЗВІТ ГОЛОВНОГО ВИКОНАВЧОГО ДИРЕКТОРА

Протягом перших шести місяців 2015 фінансового року Укрпродукт зіткнувся зі значними перешкодами. Українська економіка продовжує спад в основному через триваючі заворушення на Сході країни і напружений стан української економіки в цілому. Це знайшло своє відображення в девальвації гривні, зниження споживчої довіри і скороченні внутрішнього ринку. Крім того, закриття російського ринку спричинило додатковий тиск та викликало надлишок молочної продукції на українському ринку.

Компанія прагнула протистояти  виклику зростаючих проблем в бізнес-середовищі шляхом перегляду регіональної спрямованості продажів, росту продажів та операційної ефективності, а також регулювання міксу продажів у зв`язку зі зміною споживчих уподобань. Ця програма змін зосереджена на підтримці прибутковості, поліпшенні робочого капіталу і зниженні витрат, і була реалізована у співпраці з Європейським банком реконструкції та розвитку.

У молочній галузі попит на внутрішньому ринку скоротився за ключовими категоріями продуктів компанії, що призвело до більш жорстокої конкуренції. У той же час, ціни на сире молоко  у порівнянні з минулим роком показали збільшення приблизно на 12%, викликане посиленням конкуренції на тлі ще більш значного зростання цін на імпортовані молочні інгредієнти.

Фірмові молочні продукти показали збільшення доходів на 8% в гривневому вимірі як результат зростаючого зміщення акценту з продажів у окупованих східних областях на інші густонаселені території, а також зростання споживчих цін, де це було можливо.

Комплексна рекламна кампанія для бренду "Наш молочник", запущена в кінці 2014 року, продовжувалася в 2015 році і в значній мірі сприяла поліпшенню продажів Укрпродукту в сегменті фасованого масла і плавленого сиру. За перше півріччя 2015 року фасоване масло і плавлені сири показали збільшення виручки від продажів на 3% і 14% відповідно у гривневому виразі. У той же час, частка ринку компанії у фасованому маслі збільшилася, в той час як частка ринку в плавлених сирах показала незначне зниження. Це було пов`язано з рішенням компанії в майбутньому зосередитися тільки на вигідних продуктах і усунути деякі проекти приватних торгових марок, які ледь виходили на рівень беззбитковості.

Продажі на внутрішньому ринку твердих сирів зазнали негативного впливу заборони на експорт до Росії. А отже, компанія прагнула розширити свою географію продажів і успішно відновила продажі в Крим через дистриб`ютора. В результаті продажі твердого сиру показали хороший прогрес у порівнянні з першим півріччям 2014 року як в обсязі, так і в доходах, показавши збільшенням на 34% і 60% відповідно.

На рівні валового прибутку зниження фактичної середньої заробітної плати дуже ускладнило підвищення споживчих цін, аби повною мірою компенсувати різке зростання затрат, а саме енергоносіїв та молочної сировини, не в останню чергу молоко. В результаті валовий прибуток у  сегменті фірмових молочних продуктів зменшився на 48% в гривневому вираженні (72% у фунтах стерлінгів) в основному за рахунок категорій фасованого масла і плавленого сиру.

Продажі квасу в першому півріччі 2015 року показали збільшення на 24% у гривневому вираженні у порівнянні з аналогічним періодом минулого року через успішне просування продажів в південних регіонах, за винятком Криму, та інших великих містах.

Сегмент сухого знежиреного молока (СЗМ) показав значне скорочення в результаті зниження цін на молочні продукти промислового призначення на світових ринках, що було посилено російським ембарго. Таким чином, доходи і валовий прибуток в фунтах стерлінгів знизилися на 48% і 83% відповідно. Проте у вересні цінові тренди на молочні товари змінилися, і компанія очікує поліпшення валового прибутку в сегменті СЗМ в майбутньому.

Тим часом компанія продовжувала підвищувати ефективність використання своїх виробничих потужностей шляхом розміщення замовлень для сторонніх виробників знежиреного молока. У результаті доходи і валовий прибуток від послуг третім сторонам показали помірне зростання в річному обчисленні.

Фінанси - доходи у гривні в цілому зросли на 9%. Експорт склав приблизно 27% від обсягу продажів, а продажі на внутрішньому ринку були розподілені між регіональними дистриб`юторами, національними роздрібними мережами і оптовими постачальниками іншим виробникам (таким як, Danone і Kraft).

Валовий прибуток показав дуже значне скорочення на 45%. Тому показник EBITDA, хоча і  залишився позитивним, впав аналогічно. Це зниження ще більше посилилося впливом негативних курсових різниць, що призвело до очікуваних загальних збитків у сумі 1,1 млн. фунті стерлінгів.

Особлива увага була приділена зменшенню простроченої дебіторської заборгованості з метою поліпшення надходження грошових коштів і скорочення витрат на фінансування. Нові операційні процедури і системи стимулювання були введені у функціях продажів, маркетингу та фінансів, в результаті чого середній період інкасації дебіторської заборгованості знизився з 45 до 39 днів. Станом на дату цього оголошення, Укрпродукт продовжує переговори з Європейським банком реконструкції та розвитку щодо реструктуризації погашення кредиту і очікує, що процес буде завершений в другій половині 2015. Тим часом Компанії вчасно сплачує відсотки за кредитом.

Грошові кошти Групи знаходяться на рівні, достатньому для задоволення поточних зобов`язань з погашення відсотків в короткостроковій і середньостроковій перспективі. 

Перспективи – Компанія адаптується до складного бізнес середовища та працює над відновленням прибутковості відповідно до програми. Активність продажів та маркетингу орієнтовані на не окуповані території, а продажі направлені в першу чергу на отримання грошових коштів а не тільки виручки. Було досягнуто поліпшення ефективності та зниження витрат, і заплановані нові заходи з цією метою. У цьому вола тильному бізнес середовищі робочий капітал підлягає дуже суворому контролю, а генерування грошових коштів є в центрі уваги всіх цих ініціатив.

Фінансову звітність Компанії за період можна переглянути тут.

Copyright © 2016 Укрпродукт Груп © Дизайн - студія Artograph © Програмування - ABCportal.Com